Borgen Prosjektservice.

Din samarbeidspartner fra idè til ferdig prosjekt.

 

Borgen Prosjektservice bistår store og små utbyggere med alt fra planutvikling, via prosjektering og søkerprosesser, til byggefasen med sluttkontroller og etterfølgende drifts- og vedlikeholdsfaser.

 

Dette være seg alt fra store områdeutbygginger, til den som skal ha opp en enkelt hytte, eller for den del en garasje.
Vi fokuserer på å finne gode tekniske og økonomiske løsninger, som skaper merverdi for kunden.

Kvalitet skal være et begrep gjennom hele prosessen, ved et tett samarbeid med kunden for å skape et optimalt produkt.
For å tilby spisskompetanse på et helhetlig, tverrfaglig nivå, samarbeider vi med de beste innen planarbeid, arkitekter, landskapsarkitekt, tekniske konsulenter m.m.

Med dette kan kunden selv slippe å innhente kompetanse i disse fagene, om ikke kunden selv har preferanser innen noen av områdene.

 

 

 

 

prosjektservice.com © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.prosjektservice.com

Hjem

Om Oss

Prosjektadministrasjon

Rana Hytta

Prosjekter

 

Kontakt